OC Engineering s.r.o.

We are OC Engineering, company with long and successful history in service 

Věnujeme stejnou péči živnostníkům, malým stavebním firmám, středním podnikům i nadnárodním
koncernům a pomáháme jim dosahovat skvělých výsledků v lesní a zemědělské výrobě, ve výkopových
pracích, v těžbě nerostů, v lomech a v dalších náročných provozech a zařízeních.

Prioritou je pro nás dokonalá kvalita dílů, na jejichž dodávání spolupracujeme s předními společnostmi
tuzemského a zahraničního trhu. Díky široké paletě dodavatelů plníme požadavky různých rozsahů s
ohledem na náročnost, ekonomičnost a optimální výkon.