OCENG s.r.o.

Jsme OCENG, společnost s dlouhou a úspěšnou historií v oblasti oprav, servisu a dodávek
náhradních dílů pro stavební stroje a zařízení

Věnujeme stejnou péči živnostníkům, malým stavebním firmám, středním podnikům i nadnárodním
koncernům a pomáháme jim dosahovat skvělých výsledků ve výkopových pracích,
v těžbě nerostů, v lomech, v lesní a zemědělské výrobě a v dalších náročných provozech a zařízeních.

Prioritou je pro nás dokonalá kvalita náhradních dílů. Náhradní díly pro stavební stroje dodáváme ve spolupráci s předními společnostmi
tuzemského a zahraničního trhu. Díky široké paletě dodavatelů plníme požadavky různých rozsahů s
ohledem na náročnost, ekonomičnost a optimální výkon.