Třídící podkopové lžíce

Krátký popis:

Třídící podkopové lžíce se používají pro třídění a separování materiálu. Nejčastěji se využívají při práci v kamenolomech, kdy dochází k oddělování velkých kusů kamenů od nežádoucího materiálu. Hlavním úkolem třídící podkopové lžíce je udržet požadovaný materiál přímo v lžíci, zbytek propadne mezerami žebrované lžíce pryč, čímž se materiál oddělí. Podkopová třídící lžíce se také používá při oddělování bahna od potřebného materiálu a v dalších provozech.

Popis:

Zubové systémy podkopových lžic

Zubové systémy se dělí na standardní a zesílené a skalní a extraskalní. V prvním případě je lžíce vyrobena ze standardního nebo vysoce kvalitního materiálu, dle nasazení v určitém typu práce. Může být vyrobena například z konstrukční nebo otěruvzdorné oceli. Druhá varianta skalní a extraskalní třídící podkopové lžíce jsou z otěrových prvků s tvrdostí 400-600 HT. Jsou vhodné pro extrémní podmínky s cílem většího odběru.

Čím jsou naše podkopové lžíce speciální?

Nabízíme podkopové lžíce dělané na míru dle přání zákazníka. Individuálně připravíme návrh a vyrobíme pro vás lžíci v různých rozměrech a s různými mezerami. Připravíme pro vás třídící podkopovou lžíci dle terénu, ve kterém bude pracovat. Je tedy opravdu připravena na vaši činnost.

Nespornou výhodou je švédský model, který aplikujeme při výrobě. Švédský model se oproti normálnímu modelu liší tím, že lžíce mají příčně, nikoliv podélně. To má za následek větší pevnost, lžíce jsou stabilnější a mohou se používat i odlehčené materiály pro těžší konstrukce. Při poškození navíc dochází k levnější opravě.

Podélné žebrování stále používáme u standardních a obyčejných lžic, kdy je toto řešení plně dostačující. U skalních a extraskalních lžic máme ověřené příčné žebrování, které zvýší kvalitu vaší práce.