Podkopové lžíce pro rypadla

Krátký popis:

Lžíce jsou nedílnou součástí rypadel. Díky nim se zajišťuje optimální převod výkonu stroje na práci. Jejich geometrie, tvar, typ i velikost určují způsob použití, i nasazení daného rypadla pro požado-vanou práci. Nové konstrukce lžic kladou důraz na více vysunutý břit, který s novou linii tvaru dna tvoří radikální změnu pro co nejoptimálnější plnění lžíce, její snadnější ovládání, snížení odporu vůči nakládanému materiálu a tedy i vyšší produktivitu. Podle typů a nasazení jsou lžíce vyráběny jak z konstrukčních, tak vysokopevnostních, ale i otěrových materiálů, jako je například HARDOX. Do nejtěžších podmínek a na nejvíce inkriminovaná místa osazujeme na vyžádání otěrové prvky, které zvyšují odolnost lžic, vůči otěru.

Popis:

Společnost OCENG, s.r.o. se rozhodla, po vzoru některých výrobců strojů zvolit čtyři základní kategorie podkopových lžic. Každá z těchto kategorii je specifická pro dané použití, způsob těžby a těžený materiál. Hlavní důraz je kladen na efektivitu a produktivitu. Každý typ lžíce jsme připraveni dodat jak v pevném čepování, tak i v provedení pro rychloupínače různých typů a provedení.

GD (General duty – běžná zátěž)
Podkopové lžíce GD jsou určené k běžnému použití, kde není kladen důraz ani na otěr a ani na pev-nost. Jediným kritériem je objem a hmotnost. Optimální nasazení této lžíce je do hlíny, jílovité půdy, směsi jemného štěrku a hlinitého písku. Materiál třídy 3 – 4.

HD (Heavy duty – velká zátěž)
Podkopové lžíce HD jsou nejvíce používané lžíce na našem trhu. S oblibou se o nich tvrdí, že jsou nejlepší v porovnání : cena, versus výkon. Tyto lžíce jsou určeny tam, kde si nejsme jisti materiálem, který se bude těžit. Jsou vhodné do jílovitých, abrazivních a tuhých materiálů třídy 4 – 5.

SD (Severe duty – těžká zátěž)
Lžíce SD ( jinak ještě skalní lžíce ) jsou určeny převážně do lomů, pískoven a recyklací, kde se pracuje s odstřelenou, nebo roztříděnou horninou. Tyto lžíce jsou v převážné většině už vyráběny z otěru-vzdorných a vysokopevnostních materiálů. Materiálová kategorie těženého materiálu je 6 – 7.

XD (Extreme duty – extrémní zátěž)
Lžíce XD ( nebo také extra skalní lžíce ) jsou určeny do extrémně abrazivního prostředí jako je těžba žuly, mramoru, kaolinu a sklářských lísků. Tyto materiály většinou obsahují velké množství křemíku, který je jako materiál vysoce abrazivní. Proto zde dochází i k extrémnímu otěru a úbytku materiálu.